BINE AŢI VENIT PE BLOGUL MEU! ***** DACĂ BLOGUL CORESPUNDE CERINŢELOR VOASTRE ŞI VREŢI SĂ FIŢI INFORMAŢI DESPRE NOILE POSTĂRI SAU COMENTARII AVEŢI POSIBILITATEA SĂ VĂ ABONAŢI LA CEEA CE DORIŢI. E GRATIS! ***** "UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC" (John Davison Rockefeller) ***** "Nu vă ataşaţi decât de oamenii vrednici de stimă; Evitaţi mai presus de orice compania celor laşi; Nimeni nu îi respectă, nici măcar cunoscuţii lor." (Alceu) ***** "Adevăratul curaj nu este forţa brutală a eroilor vulgari, ci hotărârea fermă a virtuţii şi a raţiunii ." ( Alfred North Whitehead ) ***** "Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuti." (Winston Churchill) ***** "Daca taci atunci cind ar trebui sa vorbesti, sa stii ca esti fricos." (Abraham Lincoln)***** "Cel care nu are curajul să vorbească pentru drepturile sale nu poate câștiga respectul celorlalţi." (Rene Torres) ***** „Toate lucrurile măreţe din lume sunt realizate de nişte naivi ce cred cu tărie într-un lucru care , în mod absolut evident pentru toată lumea , este imposibil de realizat .“ Frank Richards ***** ''De ne va fi interzisă libertatea de exprimare, proşti şi tăcuţi, vom fi conduşi precum oile spre abator'' George Washinghton ***** VĂ DORESC O ZI BUNĂ!

IMPORTANT!

NU UITAȚI!

BLOG-ul FOLOSEȘTE COOKIE-uri.
CONTINUAREA URMĂRIRII BLOGULUI CONSTITUIE ACCEPTUL DUMNEAVOASTRĂ.
MULȚUMESC!

marți, 23 iulie 2013

- Model de petiţie către societăţile de furnizare servicii apă-canal care recurg la debranşări generale afectând şi consumatorii buni platnici

Pentru că sunt tot mai dese abuzurile societăţilor de apă-canal prin efectuarea de debranşări generale din cauza răi platnicilor, afectând, în felul acesta, şi pe cei buni platnici am hotărât să vă pun la dispoziţie o petiţie prealabilă fără de care, orice acţiune în instanţă, nu va avea câştig de cauză datorită faptului că se sare pasul negocierilor privind rezolvarea situaţiei în mod amiabil (aşa zisa mediere)... In cazul de faţă este vorba de abuzurile comise de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A, abuzuri care vor duce la pierderea, de către aceasta, a tuturor proceselor intentate de către consumatorii buni platnici afectaţi de toate aceste abuzuri. Petiţia se poate aplica şi către alte societăţi de furnizare servicii apă-canal care recurg la aceleaşi abuzuri pentru a-şi recupera datoriile de la răi platnici.
Foarte curând voi posta şi un model de chemare în judecată a societăţilor furnizoare de servicii apă-canal...

Modelul petiţiei:


Către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.,
În atenţia domnului Avram Costel, director general,


  Subsemnaţii din tabelul de mai jos, semnatari ai acestei petiţii şi locatari ai blocului nr....., sc. .... din localitatea .............................., judeţul ......................................., strada..................................., nr. ........................ în urma anunţului pus la uşa scării/blocului/asociaţiei privind debranşarea scării de la apă potabilă datorită restanţelor la plata apei a răi platnicilor .........................................................................................., vă supunem spre atenţie următoarele:

1)    În conformitate cu Ordonanţa nr. 32/2002 din 30/01/2002 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 02/02/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, art.22 aliniat (1), S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.,are dreptul de a sista serviciile apă-canal DOAR beneficiarilor răi platnici: „Art. 22. - (1) Operatorii au dreptul să sisteze serviciile de apă şi de canalizare şi să îi debranşeze de la reţeaua publică pe acei utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorările pentru întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.”. Acelaşi lucru îl prevede şi Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 din 2006 republicată cu modificările și completările ulterioare la art.32: „(1) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă. (2) Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.”;

2)    Privarea de apă potabilă poate duce la îmbolnăvirea oamenilor cu peste 100 de afecţiuni. Spre exemplu, din cauza lipsei apei, oamenii pot fi afectaţi de boli digestive ce duc până la toxi-infecţii alimentare, dizenterie, holeră sau hepatită de tip A. În plus, lipsa apei şi, implicit, a igienei, duce la boli parazitare sau contaminări parazitare. Pe cale de consecinţă considerăm privarea de apă potabilă ca fiind un act terorist împotriva umanităţii, o supunere la tortură şi la o pedeapsă (nemeritată a consumatorilor buni platnici) prin tratament inuman şi degradant. Acestea fiind spuse, vă supunem spre atenţie şi prevederile Constituţiei României art.22 ((1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.) şi art.34 ((1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.), prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art.4 şi prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, art.3 şi art.5, aliniat (1) ;

3)    În data de 29 Iulie 2010, Consiliul Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie prin care Dreptul Omului la Apă şi Sanitaţie a fost transformat în drept universal.

Date fiind acestea, în cazul în care S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.,ne va priva, pe noi cei care suntem buni platnici, de furnizarea apei potabile, ne vom considera îndreptăţiţi să facem plângeri către OPC, A.N.R.S.C. şi să acţionăm S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.,în instanţă pentru punerea în pericol a sănătăţii şi vieţilor noastre şi vom cere, pe lângă reînceperea furnizării serviciilor de apă-canal, şi daune morale care vor depăşi cu mult sumele pe care vi le datorează  consumatorii răi platnici.
   Mai menţionăm faptul că S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.,are la dispoziţie multe alte instrumente de a-şi recupera datoriile de la consumatorii rău platnici înainte a a face ameninţări cu debranşarea totală a consumatorilor afectând şi consumatorii buni platnici.
   Drept pentru care semnăm în tabelul de mai jos:


Nr.
crt
Nume şi
Prenume
Apart.
B.I. sau C.I.
Semnătură

Am avut o discuţie cu senatorul PPDD, Haralambie Vochiţoiu şi mai apoi cu un reprezentant al său şi mi s-a promis că va face şi el public acest model de petiţie, mai ales dacă ţinem cont că, noi oamenii simpli, nu prea contăm nici în ochii presei şi nici în cei ai factorilor decizionali chiar dacă ŞTIM MAI MULTE ŞI AVEM MAI MULTĂ DREPTATE decât cei cu diplome şi cu funcţii... Dacă trimiteam eu presei acest model de petiţie, mai mult ca sigur, ar fi fost ignorat... În schimb dorinţa senatorului PPDD, Haralambie Vochiţoiu, de a-l face public va ajuta mai mulţi oameni. Asta înseamnă că este o recunoaştere că acest model de petiţie corespunde în totalitate legislaţiei în vigoare.Articol publicat in "MESAGERUL HUNEDOREAN" 31.07.2013

În ceea ce mă priveşte, deja am folosit-o în oraşul Uricani, jud. Hunedoara în data de 22.07.2013 şi am primit nr. de înregistrare în 24.07.2013. Rezultatul a fost că ameninţarea cu debranşarea tuturor consumatorilor nu s-a mai pus în aplicare.
joi, 11 iulie 2013

- CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Preambul

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtăşească un viitor paşnic întemeiat pe valori comune.
Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii; aceasta se întemeiază pe principiile democraţiei şi statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale, instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.
Uniunea contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei, precum şi identitatea naţională a statelor membre şi organizarea autorităţilor lor publice la nivel naţional, regional şi local; Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată şi durabilă şi asigură libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, mărfurilor şi capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire.
În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale, făcându-le mai vizibile prin cartă, în spiritul evoluţiei societăţii, a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.
Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competenţelor şi sarcinilor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată de către instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre, acordând atenţia cuvenită explicaţiilor redactate sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat carta şi actualizate sub răspunderea prezidiului Convenţiei Europene.
Beneficiul acestor drepturi implică responsabilităţi şi îndatoriri atât faţă de terţi, precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare.
În consecinţă, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate în continuare.

TITLUL I
DEMNITATEA
Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată şi protejată.
Articolul 2
Dreptul la viaţă
(1)   Orice persoană are dreptul la viaţă.
(2)   Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.
Dreptul la integritate al persoanei
(1)   Orice persoană are dreptul la integritate fizică şi psihică.
(2)   În domeniile medicinei şi biologiei trebuie respectate în special:

(a)

consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;


(b)

interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecţia persoanelor;


(c)

interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale, ca atare, ca sursă de profit;


(d)

interzicerea clonării fiinţelor umane în scopul reproducerii.
Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
Articolul 5
Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
(1)   Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în servitute.
(2)   Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forţată sau obligatorie.
(3)   Traficul de fiinţe umane este interzis.
TITLUL II
LIBERTĂŢILE
Dreptul la libertate şi la siguranţă
Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă.
Articolul 7
Respectarea vieţii private şi de familie
Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor.
Articolul 8
Protecţia datelor cu caracter personal
(1)   Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.
(2)   Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora.
(3)   Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorităţi independente.
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie
Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi.
Articolul 10
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învăţământului, practicilor şi îndeplinirii riturilor.
(2)   Dreptul la obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestui drept.
Libertatea de exprimare şi de informare
(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
(2)   Libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.
Libertatea de întrunire şi de asociere
(1)   Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere la toate nivelurile şi în special în domeniile politic, sindical şi civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la acestea pentru apărarea intereselor sale.
(2)   Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.
Libertatea artelor şi ştiinţelor
Artele şi cercetarea ştiinţifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.
Articolul 14
Dreptul la educaţie
(1)   Orice persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare continuă.
(2)   Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învăţământul obligatoriu.
(3)   Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.
Libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă
(1)   Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.
(2)   Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru.
(3)   Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetăţenii Uniunii.
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială
Libertatea de a desfăşura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Articolul 17
Dreptul de proprietate
(1)   Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosinţa bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.
(2)   Proprietatea intelectuală este protejată.
Dreptul de azil
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor şi în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană şi cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”).
Articolul 19
Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
(1)   Expulzările colective sunt interzise.
(2)   Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.
TITLUL III
EGALITATEA
Egalitatea în faţa legii
Toate persoanele sunt egale în faţa legii.
Articolul 21
Nediscriminarea
(1)   Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
(2)   În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetăţenie.
Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică.
Articolul 23
Egalitatea între femei şi bărbaţi
Egalitatea între femei şi bărbaţi trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, munca şi remunerarea.
Principiul egalităţii nu exclude menţinerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.
Drepturile copilului
(1)   Copiii au dreptul la protecţia şi îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei îşi pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate.
(2)   În toate acţiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.
(3)   Orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său.
Drepturile persoanelor în vârstă
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală.
Articolul 26
Integrarea persoanelor cu handicap
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.
TITLUL IV
SOLIDARITATEA
Dreptul lucrătorilor la informare şi la consultare în cadrul întreprinderii
Lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea şi consultarea în timp util, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
Articolul 28
Dreptul de negociere şi de acţiune colectivă
Lucrătorii şi angajatorii sau organizaţiile lor au dreptul, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale, de a negocia şi de a încheia convenţii colective la nivelurile corespunzătoare şi de a recurge, în caz de conflicte de interese, la acţiuni colective pentru apărarea intereselor lor, inclusiv la grevă.
Articolul 29
Dreptul de acces la serviciile de plasament
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament.
Articolul 30
Protecţia în cazul concedierii nejustificate
Orice lucrător are dreptul la protecţie împotriva oricărei concedieri nejustificate, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
Articolul 31
Condiţii de muncă echitabile şi corecte
(1)   Orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi demnitatea sa.
(2)   Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă şi la perioade de odihnă zilnică şi săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit.
Interzicerea muncii copiilor şi protecţia tinerilor la locul de muncă
Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi inferioară celei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor mai favorabile tinerilor şi cu excepţia unor derogări limitate.
Tinerii acceptaţi să lucreze trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei şi să fie protejaţi împotriva exploatării economice sau a oricărei activităţi care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea compromite educaţia.
Viaţa de familie şi viaţa profesională
(1)   Familia se bucură de protecţie juridică, economică şi socială.
(2)   Pentru a putea concilia viaţa de familie şi viaţa profesională, orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum şi dreptul la un concediu de maternitate plătit şi la un concediu parental acordat în urma naşterii sau adopţiei unui copil.
Securitatea socială şi asistenţa socială
(1)   Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială şi la serviciile sociale care acordă protecţie în caz de maternitate, boală, accident de muncă, dependenţă de alte persoane sau bătrâneţe, precum şi în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
(2)   Orice persoană care are reşedinţa şi se deplasează în mod legal în cadrul Uniunii are dreptul la prestaţii de securitate socială şi la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile şi practicile naţionale.
(3)   Pentru a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa, destinate să asigure o viaţă demnă tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii şi de legislaţiile şi practicile naţionale.
Protecţia sănătăţii
Orice persoană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă şi de a beneficia de îngrijiri medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile şi practicile naţionale. În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
Articolul 36
Accesul la serviciile de interes economic general
Uniunea recunoaşte şi respectă accesul la serviciile de interes economic general, astfel cum se prevede în legislaţiile şi practicile naţionale, în conformitate cu tratatele, în scopul promovării coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii.
Articolul 37
Protecţia mediului
Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.
Articolul 38
Protecţia consumatorilor
Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.
TITLUL V
DREPTURILE CETĂŢENILOR
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European
(1)   Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.
(2)   Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale
Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.
Articolul 41
Dreptul la bună administrare
(1)   Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii.
(2)   Acest drept include în principal:

(a)

dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;


(b)

dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial;


(c)

obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
(3)   Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre.
(4)   Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă.
Dreptul de acces la documente
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente.
Articolul 43
Ombudsmanul European
Orice cetăţean al Uniunii, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, cu excepţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în exercitarea funcţiei sale jurisdicţionale.
Articolul 44
Dreptul de petiţionare
Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European.
Articolul 45
Libertatea de circulaţie şi de şedere
(1)   Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de circulaţie şi de şedere liberă pe teritoriul statelor membre.
(2)   Libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi acordată, în conformitate cu tratatele, resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul unui stat membru.
Protecţia diplomatică şi consulară
Orice cetăţean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru, al cărui resortisant este, nu este reprezentat, de protecţia autorităţilor diplomatice sau consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat.
TITLUL VI
JUSTIŢIA
Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil
Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti, în conformitate cu condiţiile stabilite de prezentul articol.
Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată şi reprezentată.
Asistenţa juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiţie.
Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare
(1)   Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăţia va fi stabilită în conformitate cu legea.
(2)   Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.
Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor
(1)   Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, nu constituia infracţiune potrivit dreptului intern sau dreptului internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârşirii infracţiunii. În cazul în care, ulterior săvârşirii infracţiunii, legea prevede o pedeapsă mai uşoară, se aplică aceasta din urmă.
(2)   Prezentul articol nu aduce atingere judecării şi pedepsirii unei persoane care s-a făcut vinovată de o acţiune sau omisiune care, în momentul săvârşirii, era incriminată pe baza principiilor generale recunoscute de comunitatea naţiunilor.
(3)   Pedepsele nu trebuie să fie disproporţionate faţă de infracţiune.
Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeaşi infracţiune
Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracţiune pentru care a fost deja achitat sau condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre judecătorească definitivă, în conformitate cu legea.
TITLUL VII
DISPOZIŢII GENERALE CARE REGLEMENTEAZĂ INTERPRETAREA ŞI APLICAREA CARTEI
Domeniul de aplicare
(1)   Dispoziţiile prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile şi principiile şi promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile pe care le au în acest sens şi cu respectarea limitelor competenţelor conferite Uniunii de tratate.
(2)   Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competenţelor Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină nouă pentru Uniune şi nu modifică competenţele şi sarcinile stabilite de tratate.
Întinderea şi interpretarea drepturilor şi principiilor
(1)   Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi şi libertăţi. Prin respectarea principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în care acestea sunt necesare şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi.
(2)   Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor dispoziţii prevăzute de tratate se exercită în condiţiile şi cu respectarea limitelor stabilite de acestea.
(3)   În măsura în care prezenta cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia menţionată. Această dispoziţie nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie mai largă.
(4)   În măsura în care prezenta cartă recunoaşte drepturi fundamentale, aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu tradiţiile menţionate.
(5)   Dispoziţiile prezentei carte care conţin principii pot fi puse în aplicare prin acte legislative şi de punere în aplicare adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi prin acte ale statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, în exercitarea competenţelor lor respective. Invocarea lor în faţa instanţei judecătoreşti se admite numai în scopul interpretării şi controlului legalităţii unor astfel de acte.
(6)   Legislaţiile şi practicile naţionale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după cum se precizează în prezenta cartă.
(7)   Instanţele judecătoreşti ale Uniunii şi ale statelor membre ţin seama de explicaţiile redactate în vederea orientării interpretării prezentei carte.
Nivelul de protecţie
Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii şi dreptul internaţional, precum şi de convenţiile internaţionale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părţi, şi în special Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi prin constituţiile statelor membre.
Articolul 54
Interzicerea abuzului de drept

Nici una dintre dispoziţiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a desfăşura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile şi libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.

luni, 8 iulie 2013

- Îl vrei pe Băsescu demis? Atunci trimite această petiție, semnată de tine, parlamentarilor

CĂTRE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR DEPUTAŢI ŞI SENATORI ROMÂNI,

 În calitate de cetăţeni aiRomâniei, care ne-am prezentat în ziua de duminică, 29 iulie 2012, la referendumul ce a fost organizat pentru demiterea Preşedintelui României,Băsescu Traian, nu putem să ne resemnăm şi să tolerăm situaţia actuală, motiv pentru care vă rugăm să vă întruniţi în Plenul Parlamentului şi, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012, ca fiind parte în procesul de suspendare şi demitere a Preşedintelui României, să emiteţi o hotărâre prin care să formulaţi o CERERE DE REVIZUIRE împotriva Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, pronunţată de Curtea Constituţională a României (CCR) şi care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 616 din 27 august 2012.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6iulie 2012, publicată înMonitorul Oficial nr. 457 din 6 iulie 2012, în art.3, Parlamentul a hotărât că: “În situaţia în care Curtea Constituţională va stabili că nu au fost îndeplinite condiţiile de valabilitate stabilite de legeParlamentul României va lua act de hotărârea acesteia şi va decide asupra procedurii de urmat.”
Cu privire la constituţionalitatea art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012, CCR s-a pronunţat prin Decizia nr.734 din 24 iulie2012, arătând că „respinge, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012”.
La punctul 12 din Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, CCR a menţionat clar, că "hotărârile adoptate de Parlament după finalizarea referendumului pentru demiterea Preşedintelui României şi publicarea în Monitorul Oficial al României a rezultatelor acestuia pot face obiectul controlului de constituţionalitate în condiţiile legii.”
Prin urmare, vă rugăm să solicitaţi CURŢII CONSTITUŢIONALE AROMÂNIEI să constate că cererea de revizuire este admisibilă, să o admită pe baza motivelor pe care le vom arăta mai jos, să motiveze legal soluţionarea capetelor de cerere, apoi, în temeiul prevederilor legale invocate, să hotărască schimbarea în parte a Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, în sensul de a constata că referendumul din 29 iulie 2012 a fost valabil şi, în consecinţă, să dispună măsura demiterii din funcţia de Preşedinte al României a domnului Traian Băsescu, potrivit competenţei pe care CCR o are conform disp.art.45 alin. (2) din Legea referendumului, nr. 3 din 2000.

MOTIVE

În fapt, în ziua de 21 august2012, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituţia României şi al art.46-47 din Legeanr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu majoritatea calificată de voturi (6 la 3) prevăzută de art.47alin.(1) din Legeanr. 47/1992, a adoptat Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012, al cărui dispozitiv cuprinde următoarele:
 «1. Constată că procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, a fost respectată.
  2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central şi constată că din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52%) au răspuns „DA” la întrebarea „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”, iar 943.375 (11.15 %) au răspuns „NU”.
  3. Constată că la referendum nu au participat cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, pentru ca referendumul să fie valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
  4. La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează interimatul domnului George-Crin Laurenţiu Antonescu în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României.
  5. De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, domnul Traian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionaleşi legale de Preşedinte al României.
 Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.
        Hotărâreaeste definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă.»

I. LEGISLAŢIA ŞI JURISPRUDENŢA CCR RELEVANTE,
CE STAU LA BAZA ADMISIBILITĂŢII CERERII DE REVIZUIRE

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
   “ART. 1   Statul roman
    […](3) România este stat de drept,democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare apersonalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului roman şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. […]
    (5)În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
    ART.2    Suveranitatea
    (1) Suveranitatea nationala aparţine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
    (2) Nici un grup şi nici o persoana nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
2. LEGEA NR. 47 din 18 mai 1992
    privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale:
   - Disp. art. 11din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevăd că:
    „(1) Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize, după cum urmează: (…)
B. Hotărâri, în cazurile în care:  (...)
    c) vegheazăl a respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;(…)”
   - Art. 14 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevede că:
    Procedura jurisdicţională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale. Compatibilitatea se hotărăşte exclusiv de Curte.-”
3. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din anul 1865
   - Dispoziţiile aplicabile ale Capitolului II intitulat “Revizuirea hotărârilor” din Codul de Procedură Civilă, aveau următoarea formulare:
    “Articolul 322
    Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare,precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evocaf ondul, se poate cere in urmatoarele cazuri:
[…]    5. dacă, după darea hotărâriis-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infăţişate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor,[…];
    Articolul 323, alineatul (1) Cererea de revizuire se indreaptă la instanta care a dat hotararea ramasa definitiva si a carei revizuire se cere.[…]
    Articolul 324
    (1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:
  […]   4. in cazurile prevazute de art.322 pct. 5, din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca  […];
        Articolul 326
    (1)Cererea de revizuire se judeca potrivit dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in judecata. […]
    (3)Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe carese intemeiaza.
       Articolul 327
    (1) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire, ea va schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, iar in cazul hotararilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urma hotarare.
    (2) Se va face aratare de hotararea data in revizuire, in josul originalului hotararii revizuite.
4. NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ în vigoare din 15 februarie 2013
   - Dispoziţiile aplicabile ale secţiunii intitulată “Revizuirea hotărârilor” din Noul Cod de Procedură Civilă, au următoarea formulare:
Articolul 509    Obiectul şi motivele revizuirii
    (1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă:
 […]   5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor;    […]
 Articolul510    Instanţa competentă
    (1) Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere. […]
            Articolul511    Termen de exercitare
    (1) Termenulde revizuire este de o lună şi se va socoti:
[…]   5. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă; […]
    (4) Revizuirea se motivează prin însăşi cererea de declarare a căii de atac sau înăuntrul termenului de exercitare a acesteia, sub sancţiunea nulităţii.
    (5) Dacă prin aceeaşi cerere se invocă motive diferite de revizuire, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare motiv în parte. […]
    Articolul 513
    Procedura de judecată
    (1) Cererea de revizuire se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată.
    (2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei.
    (3)Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
    (4) Dacă instanţa încuviinţează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată[…].Se va face arătare de hotărârea dată înrevizuire, în josul originalului hotărârii revizuite.
    (5) Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită. […]
5. JURISPRUDENŢA CCR
- Cu privire la constituţionalitatea art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie2012, CCR s-a pronunţat prin Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, arătând că „respinge, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012”.
- La punctul 12 din Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, CCR amenţionat clar, că "hotărârile adoptate de Parlament după finalizarea referendumului pentru demiterea Preşedintelui României şi publicarea în Monitorul Oficial al României arezultatelor acestuia pot face obiectul controlului de constituţionalitate în condiţiile legii.”

II. MOTIVELE DE REVIZUIRE A HOTĂRÂRII

- Pentru pronunţarea Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, CCR a calculat cvorumul de participare la referendumul de demitere a preşedintelui României, în funcţie de un număr de 18.292.464 alegători care au fost înscrişi pe lista pentru referendum şi în funcţie de cele 8.459.053 de persoane care au participat la vot. În conformitate cu rezultatele definitive ale recensământului din 2011, ce au fost  comunicate la data de 4 iulie 2013 de către Institutului Naţional de Statistică, numărul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani din populaţia stabilă a României era de 16.269.839, în octombrie 2011, caz în care se observă că a fost depăşit cvorumul de participare la referendumul din 29 iulie 2012, motiv pentru care se impune revizuirea Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012.
- Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României şi este opozabilă erga omnes, dar orice act poate fi, în condiţiile legii, să fie retras, anulat, rectificat, revizuit,etc. de către emitent.
- Prin Hotărârea nr.3 din 2 august 2012, CCR a stabilit că ,„analizând comparativ cele două tipuri de înregistrări întocmite de autorităţile publice competente, Curtea constată că nu există o suprapunere între numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente şi numărul persoanelor care alcătuiesc populaţia stabilă aflată pe teritoriul României.”
   -Din cauză că au fost invocate erori materiale în listele electorale permanente existând neconcordanţe între numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente folosite la referendum şi numărul real al alegătorilor din România,în urma deliberărilor ce au avut loc la data de 2 august 2012, „Curtea Constituţională a decis amânarea pronunţării unei hotărâri cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi pentru -confirmarea rezultatelor referendumului, pentru data de 12 septembrie 2012.
Având în vedere datele contradictorii care au fost transmise Curţii Constituţionale în legătură cu numărul persoanelor aflate pe listele electorale permanente de către autorităţile publice implicate,Curtea Constituţională a solicitat Guvernului României ca, pâna la data de 31 august 2012, să transmită listele electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul din 29 iulie 2012.
   - În Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 616 din 27 august 2012, Curtea Constituţională a României (CCR), a constatat că, în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale menţionate, este competentă să verifice respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi să confirme rezultatul acestui referendum.
   -La subpunctul 1.3. de la punctul I, CCR precizează că:   
  „Din documentele depuse de autorii cererilor,documente provenite de la instituţiile cu activitate relevantă în materia referendumului (Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional deStatistică), au rezultat date contradictorii, faţă de cele comunicate oficialde Biroul Electoral Central, cu privire la numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Ca urmare, Curtea a constatat necesitatea unor lămuriri suplimentare din partea autorităţilor publice cu competenţe în această materie şi a dispus o serie de măsuri în acest sens, astfel cum se va arăta în cele ce urmează, la pct. 2.”
   - În acest sens, la subpunctul 2 de la punctul I, se precizează că instituţiile cărora lis-a adresat Curtea Constituţională: Ministerului Administraţiei şi Internelor,Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Electorale Permanente. 
   - La subpunctul 2.5. de la punctul I, se precizează că, examinând răspunsurile formulate deaceste instituţii, Curtea Constituţională a constatat că şi aceste răspunsuri conţin date contradictorii, ba mai mult, într-unul dintre răspunsuri apare menţiunea că există date care "pot fi de natură să afecteze numărul totalal cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale permanente"
   - La subpunctul 2.6. de la punctul I, CCR precizează că „nu putea fi stabilit, cucertitudine, pe baza datelor existente, numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente, pentru ase verifica dacă referendumul a fost valabil în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000”, motiv pentru care au fost amânate dezbaterile şi a fost formulată o solicitare către Guvernul României pentru a comunica numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate.
   - La subpunctul  4.1. de la punctul I, CCR precizează că:
  „În şedinţa din 2 august 2012, Curtea a cerutca Guvernul să dispună "măsurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente la data de 29 iulie 2012 şi să transmită Curţii Constituţionale numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente,pentru a se putea stabili dacă referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012 este valabil în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000”.
   - La subpunctul 4.4. de la punctul I, se precizează că:
  „Amânarea cauzei şi termenul acordat de Curtea Constituţională, ca urmare a examinării cererilor prealabile depuse la dosarul cauzei, au fost tocmai pentru realizarea unei actualizări a listelor electorale permanente, în situaţia în care actualizarea nu s-a realizat potrivit legii, situaţie care rezulta din răspunsurile formulate de autorităţile publice la solicitările Curţii Constituţionale.”
   - În art.17 din Legea referendumului nr.3/2000, legiuitorul a arătat care este legea aplicabilă pentru întocmirea listelor electorale permanente pentru referendumul de orice tip, prevăzând o singură excepţie de aplicare a Legii nr.370/2004 la întocmirea listelor electorale permanente pentru referendum şi anume, situaţia prevăzută în art.15^1, când un referendum este organizat în acelaşi timp cu scrutinul pentru alegerea preşedintelui României, o asemenea excepţie găsindu-şi raţiunea în nevoia de a folosi un singur exemplar de liste electorale permanente, pentru o mai bună administrare a procesului electoral respectiv.
   - Excepţii asemănătoare sunt stabilite, pentru aceeaşi raţiune, în acelaşi articol 15^1 din Legea referendumului nr.3/2000, cu privire la faptul că, pentru referendumul ce se desfăşoară în acelaşi timp cu un alt proces electoral, listele electorale permanente ce se folosesc la acel referendum sunt aceleaşi cu cele ce trebuie folosite, conform legii, la scrutinul căruia i-a fost alăturat referendumul.
    -Pentru a fi stabilit procentul votanţilor care sunt persoane reale şi care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012, pentru a fi un procent real, trebuie să se raporteze tot la un număr real de alegători înscrişi pe listele electorale permanenteOrice date incorecte, eronate, conduc la un rezultat incorect, eronat, ce nu poate fi admis şi confirmat de către CCR, ci această autoritate poate să confirme doar rezultate corecte şi reale.
   - Listele electorale permanente ce au fost folosite la referendum sunt eronate în măsura în care includ numele unor persoane care nu trebuie să fie înscrise în acele liste, conform legislaţiei în vigoare ce trebuie să fie luată în considerare în mod corect.
   -Voturile valabil exprimate nu pot fi ignorate, anulate, pe baza motivului că nu s-ar fi prezentat la vot un anumit număr de persoane, stabilit pe baza unor date eronate.
   - În Hotărârea nr. 34H din 28 iulie 2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 17, 18, art. 31 alin. (3) şi art. 62din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 31 iulie 2012, Biroul Electoral Central a stabilit care sunt prevederile legale aplicabile, în cazul referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României
În cazul referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României sunt aplicabile prevederile titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, nu dispune altfel.
   - Curtea Constituţională poate să se pronunţe doar asupra constituţionalităţii actelor emise de către Biroul Electoral Central, fără să vină cu noi interpretări contrare celor adoptate de cătreBiroul Electoral Central, fiindcă actele emise de către BEC sunt obligatorii inclusiv pentru CCR, care este autoritatea care trebuie să se bazeze pe actele emise decătre BEC în cadrul procedurii de verificare a organizarii şi desfăşurarii referendumului.
   - Este important ase avea în vedere faptul că, dintre actele emise de către CCR, „deciziile” au rang constituţional, în timp ce „hotărârile” sunt reglementate de către Parlament prin lege, deci au rang inferior, motiv pentru care, atunci când emite „hotărâri”, CCR trebuie să ia în considerare jurisprudenţa sa statuată prin „decizii”.
DIN CELE PREZENTATE, SE CONSTATĂ CĂ GUVERNUL ŞI PARLAMENTUL NU DEŢINEAU ÎNSCRISURILE NECESARE SOLUŢIONĂRII NECONCORDANŢELOR OBSERVATE DE CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PE BAZA SESIZĂRILOR CE I-AU FOST ADRESATE ÎN IULIE-AUGUST 2012, IAR, ULTERIOR, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ A ACTUALIZAT BAZELE DE DATE CU INFORMAŢIILE CORECTE CE ERAU VALABILE ÎN OCTOMBRIE 2011 ŞI PE BAZA CĂRORA TREBUIE SOLUŢIONAT REFERENDUMUL DIN 29 IULIE 2012. REZULTATELE DEFINITIVE CU PRIVIRE LA RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR DIN 2011 AU FOST FINALIZATE ŞI PUBLICATE DE CĂTRE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ LA DATA DE 4 IULIE 2013.
            Aşadar, ca urmare a faptului că, după pronunţarea de către Curtea Constituţională a României (CCR) a Hotărârii nr. 6 din 21august 2012, s-au descoperit înscrisuri ce dovedesc validitatea referendumului din 29 iulie 2012, înscrisuri ce nu au putut fi înfăţişate CurţiiConstituţionale  din împrejurări ce nu au depins de Parlament sau de Guvern, ne aflăm în situaţia prevăzută în art. 322pct. 5 din Codul de Procedură Civilă din 1865, respectiv în art. 509 alin. (1)pct. 5 din Noul Cod  de Procedură Civilă.
            În consecinţă, se impune să fie soluţionată cererea de revizuire a Hotărârii nr. 6din 21 august 2012, pe baza înscrisurilor ce cuprind numărul real de alegători existenţi la data de 29 iulie 2012, porivit legii.

                                                                                                                               Vă mulţumesc!


 .... iulie 2013                
Cu stimă, ..........................Aici găsiti câteva adrese de email:

cdo@senat.ro,infopub@senat.ro; srp@cdep.ro, pnl@senat.ro, psd@senat.ro, zgonea@cdep.ro,crin.antonescu@senat.ro, ghise.ioan@cdep.ro, v.ponta@cdep.ro, drp@gov.ro, dan.sova@senat.ro,office@iliesarbu.ro, dusa_mircea@cdep.ro, mircea.diaconu@senat.ro,relatiipublice@just.ro,
calin.tariceanu@cdep.ro;bduvaz@cdep.ro; relu.fenechiu@cdep.ro; teodor.atanasiu@cdep.ro;eugen.nicolaescu@cdep.ro; rodica_nassar@cdep.ro; aura.v@cdep.ro,nbanicioiu@cdep.ro; nicolaebanicioiu@yahoo.com; carmen.moldovan@cdep.ro;viorelh@cdep.ro; dan.rusanu@senat.ro, alinagorghiu@cdep.ro,deputat@alinagorghiu.ro, madalin.voicu@cdep.ro, maria.draghici@cdep.ro;sonia_draghici@yahoo.com; cristian.david@senat.ro,ecaterina.andronescu@senat.ro, mugurel.surupaceanu@cdep.ro;indirectcupnl@yahoo.com, daniel.chitoiu@cdep.ro, psd@psd.ro,daniel.constantin@partidulconservator.ro,secretariat.general@partidulconservator.ro

Sau puteţi intra aici http://www.petitieonline.ro/petitie/19171150 şi semna această petiţie online.